Bieszczady


Wyprawa w okolice Komańczy gdzie sprawdzaliśmy swoje umiejętności przy budowie różnego rodzaju mostków w posługiwaniu się piłą spalinową, siekierą, maczetą, saperkami czyli wyprawa w nieznane na prywatnym, bogatym w ukształtowanie z różnorakimi przeszkodami, terenie. Praca zespołowa zaowocowała wieczorną kiełbaską pieczoną na ognisku i zimnym piwie w miejscu naszego noclegu->> czyli dotarliśmy do bazy.
Skala trudności 5